Algemene voorwaarden en klachtenregeling Sorensensistem scholing

1. Een overeenkomst tot het volgen van scholing tussen Sorensensistem en een particulier komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de scholing door de desbetreffende particulier of door inschrijving via de website en betaling van het inschrijfgeld en de schriftelijke bevestiging van Sorensensistem aan de particulier, dat hij/zij tot de scholing is toegelaten. Na bevestiging van deze plaatsing heeft de cursist nog 14 dagen bedenktijd voor de definitieve deelname.

2. Indien voor een scholing onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, dit uitsluitend ter beoordeling van Sorensensistem, is Sorensensistem gerechtigd om van het geven van de betreffende scholing af te zien, dan wel deze te geven in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de student uiterlijk zeven werkdagen voor de eerste lesdag van de scholing.

3. Indien Sorensensistem kenbaar maakt de scholing in een andere plaats te geven, heeft de student het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Sorensensistem door middel van een schriftelijke mededeling de overeenkomst te ontbinden.

4. Indien een scholing geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van een schriftelijke mededeling van Sorensensistem, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

5. Mocht de docent ziek zijn, wordt de cursus afgelast en opnieuw gepland. De student wordt hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld.

6. Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 1 tot stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

De student betaalt per omgaande een inschrijfgeld van € 150,- voor de opleiding Gezichtsreflexologie.

  • Voor de tweedaagse cursussen betaalt de student € 50,- inschrijfgeld.
  • De student betaalt 1 week voor aanvang van een module of cursus het verschuldigde lesgeld.
  • indien de student de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat tot 30 dagen voor aanvang van de scholing zonder opgaaf van redenen doen door middel van een schriftelijke mededeling aan Sorensensistem. Het inschrijfgeld wordt terugbetaald. Indien de student de overeenkomst korter dan 30 dagen voor aanvang van scholing wil ontbinden, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
  • Bij het niet doorgaan van een scholing wordt het inschrijfgeld terugbetaald. – indien de scholing in een andere plaats wordt gegeven en de student heeft daarop door middel van een schriftelijke mededeling de overeenkomst ontbonden, volgt geen restitutie van het inschrijfgeld.
  • Indien de student de betalingstermijn van de scholingskosten overschrijdt met meer dan 20 dagen, is Sorensensistem gerechtigd over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.

7. De overeenkomst wat betreft de opleiding Gezichtsreflexologie wordt aangegaan door Sorensensistem en de student voor alle modules en een examendag. Na het met positief resultaat afsluiten van de examendag en ontvangst van het originele diploma, mag de student de titel “Gezichtsreflexoloog” voeren.

8. Al het lesmateriaal voor de opleiding Gezichtsreflexologie, de cursussen tibetaanse neuro voetreflexologie, Koreaanse Handreflexologie, Tibetaanse nek- en schedel,reflexologie lymfedrainage en Gezichtsreflexologie, Thermie cursus en alle aanvullende cursussen, teksten, illustraties, boeken, folders etc. zijn geregistreerd onder Sorensensistem TM in de EU en daarbuiten. Studenten en afgestudeerden van Sorensensistem mogen teksten en illustraties gebruiken voor professioneel en persoonlijk gebruik.

9. Scholing geven in de Sorensensistem methode is voorbehouden aan de instructeurs die geselecteerd zijn door het Facial and Foot Reflexology Institute van Lone Sorensen.

10. Alle persoonlijke gegevens van de cursisten worden vertrouwelijk behandeld.

Alle gegevens liggen vast in een systeem en worden niet door derden gebruikt

11. Er wordt door alle docenten vertrouwelijk omgegaan met alle informatie die door of over deelnemers of cliënten die vooraf of tijdens de cursus worden verstrekt van waarvan verwacht wordt dat het vertrouwelijk van aard is.

12. Klachten over de scholing van enigerlei aard kunnen direct worden ingediend bij de docenten. U stelt uw klacht zo duidelijk mogelijk op en stuurt naar de betreffende personen. Deze klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Na uiterlijk twee weken ontvangt u bericht en wordt u op de hoogte gesteld van de verdere procedure.

Hanneke van Baal

Praktijk voor reflextherapie

Amersfoort Tel. 06-10723713

gezichtsreflexologie@hotmail.com , www.reflex-zonetherapie.nl

Monique van den Beld

Cosmolift, Nijkerk

cosmolift@vanden-beld.nl , www.cosmolift.nl

Therese Weltens

Reflexologie Therese, As, België

peetersweltens@yahoo.com , www.reflexologietherese.vpweb.be

Stichting KTNO

Gedempte Gracht 45 5611 DL Eindhoven

040 8421336

info@ktno.nl www.ktno.nl