Algemene voorwaarden en klachtenregeling Sorensensistem scholing

  1. Een overeenkomst tot het volgen van scholing tussen Sorensensistem en een particulier komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de scholing door de desbetreffende particulier of door inschrijving via de website en betaling van het inschrijf-geld en de schriftelijke bevestiging van Sorensensistem aan de particulier, dat hij/zij tot de scholing is toegelaten.
  1. Indien voor een scholing onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, dit uitsluitend ter beoordeling van Sorensensistem, is Sorensensistem gerechtigd om van het geven van de betreffende scholing af te zien, dan wel deze te geven in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de student uiterlijk zeven werkdagen voor de eerste lesdag van de scholing.
  1. Indien Sorensensistem kenbaar maakt de scholing in een andere plaats te geven, heeft de student het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Sorensensistem door middel van een schriftelijke mededeling de overeenkomst te ontbinden.
  1. Indien een scholing geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van een schriftelijke mededeling van Sorensensistem, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.
  1. Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 1 tot stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen: – de student betaalt per omgaande een inschrijfgeld van € 150,- voor de opleiding Gezichtsreflexologie en € 50,- voor andere cursussen. – de student betaalt 1 week voor aanvang van een module of cursus het verschuldigde lesgeld. – indien de student de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat tot 30 dagen voor aanvang van de scholing zonder opgaaf van redenen doen door middel van een schriftelijke mededeling aan Sorensensistem. Het inschrijfgeld wordt gerestitueerd. Indien de student de overeenkomst korter dan 30 dagen voor aanvang van scholing wil ontbinden, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. – bij het niet doorgaan van een scholing wordt het inschrijfgeld gerestitueerd. – indien de scholing in een andere plaats wordt gegeven en de student heeft daarop door middel van een schriftelijke mededeling de overeenkomst ontbonden, volgt geen restitutie van het inschrijfgeld. – indien de student de betalingstermijn van de scholingskosten overschrijdt met meer dan 20 dagen, is Sorensensistem gerechtigd over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.
  1. De overeenkomst wat betreft de opleiding Gezichtsreflexologie wordt aangegaan door Sorensensistem en de student voor alle modules en een examendag. Na het met positief resultaat afsluiten van de examendag en ontvangst van het originele diploma, mag de student de titel “Gezichtsreflexoloog” voeren.
  1. Al het lesmateriaal voor de opleiding gezichtsreflexologie, de cursussen tibetaanse neuro voetreflexologie, handreflexologie, tibetaanse nek- en schedel en alle aanvullende cursussen, teksten, illustraties, boeken, folders etc. zijn geregistreerd onder Sorensensistem TM in de EU en daarbuiten. Studenten en afgestudeerden van Sorensensistem mogen teksten en illustraties gebruiken voor professioneel en persoonlijk gebruik.
  1. Scholing geven in de Sorensensistem methode is voorbehouden aan de instructeurs die geselecteerd zijn door het Facial and Foot Reflexology Institute van Lone Sorensen.
  2. Klachten over de scholing van enigerlei aard kunnen direct worden ingediend bij Sorensensistem of bij de onafhankelijke klachtencommissie van de KTNO, ons accreditatie instituut. U stelt uw klacht zo duidelijk mogelijk op en stuurt dat op naar de ondergenoemde adressen. Na uiterlijk twee weken ontvangt u bericht en wordt u op de hoogte gesteld van de verdere procedure.

 

Hanneke van Baal

Praktijk voor reflextherapie Jacob Catslaan 30

3818 WK Amersfoort Tel.

06-10723713

gezichtsreflexologie@hotmail.com

 

Monique van den Beld

Cosmolift

Flier 4

3863 DA Nijkerk

06-41147583

cosmolift@vanden-beld.nl

 

Therese Weltens

John Cockerillstr. 2

3665 As

België

0032 473404430

peetersweltens@yahoo.com

 

Stichting KTNO

Gedempte Gracht 45

5611 DL Eindhoven

040 8421336

info@ktno.nl

www.ktno.nl